Blog

Drone’lar kayıt altına alınıyor

Yuneec_Typhoon_H_-_YouTubeDünyayı kasıp kavuran drone fırtınasından ülkemizde nasibini alıyor. Multikopterler hayatımıza girdiği günden bu yana hergün çeşitli konularda karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda drone olarak anılan multikopterler ve insansız hava taşıtları o kadar çok ilgi görüyor ki artık bu konuda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ nün bir yönetmelik çıkarması kaçınılmaz oldu.

SHGM sivil iha kanunu adı altında çıkardığı taslak ile Türkiyede bulunan ve ağırlığı 500 gr dan 25 kg a kadar olan İHA ve Drone ları kayıt altına alacak. 25 Kg dan daha ağır olan İHA lar ise tescil edilme zorunluluğu getirilecek.

SHGM 500 gr ile 25 kg arasında olan droneların kullanıcılar tarafından internet üzerinden kayıt edilebileceğini duyurdu. Ayrıntılar yönetmeliğin ocak ayı sonuna kadar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile belli olacak. Kayıt altına alınan drone ların sigortalanması da taslakda yer alıyor. Ayrıca kayıt edilmeyen drone yada yetkisiz drone kullanımında SHGM ceza kesebilecek.


12512290_954732567928097_2376714657447407624_nYayınlanan taslağa ulaşmak için tıklayınız.

Taslakdan bir kaç ayrıntı ;

(2) Aşağıdaki İHA ve sistemleri bu talimatın kapsamı dışındadır:

 1. Devlet insansız hava araçları,
 2. Kapalı alanlarda kullanmak amacıyla tasarlanarak üretilmiş İHA ve sistemleri,
 3. Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler,
 4. Azami kalkış ağırlığı 500 gr‟dan daha az, uçabilen oyuncaklar.

Sınıflandırma

MADDE 5 – (1) Azami kalkış ağırlıkları referans alınarak İHA‟lar 4 ayrı sınıfa ayrılır:

 1. İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg aralığında olan İHA‟lar,
 2. İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olan İHA‟lar,
 3. İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA‟lar,
 4. İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olan İHA‟lar.

Pilot lisansı sınıflandırması ve gereklilikleri

MADDE 14 – (1) İHA0 sınıfındaki İHA‟ları kullanacak İHA0 sınıfı pilotlar için Genel Müdürlük tarafından herhangi bir lisans düzenlenmez. Bu kişilerin 5 yıl süreli geçerli olacak sertifikaları, İHA ve sistemlerinin üreticisi veya yetkili temsilcisi tarafından düzenlenir ve dokümantasyon bu özel veya tüzel kişilikte saklanır. Sadece kendisine ait İHA0 sınıfındaki İHA‟ları kullanmaya yönelik sertifikalandırma için;

 1. İHA ve sistemlerinin üreticisi veya yetkili temsilcisi tarafından verilecek teorik bilgi eğitimine ve en az 4 saat uçuş ve bakım/onarım eğitimlerine katılarak başarıyla tamamlamış olmak (Bu eğitimdeki dersler ve eğitmenlerin nitelikleri hakkındaki bilgi için EK 7: İHA Pilot Adaylarına Yönelik Eğitimlere bakınız.);
 2. İHA pilotu olur ibareli sağlık raporu almak;
 3. Sabıka kaydı olmadığını gösterir arşiv kayıtlı adli sicil belgesini sunmak;
 4. En az 12 yaşında olmak gerekir.
 5. İHA0 sınıfındaki İHA‟ları ticari amaçla kullanacak İHA0 sınıfı pilotlar, 2 nci fıkrada belirtilen kurallara tabidir ve bu kişiler için İHA1 sınıfı pilot sertifikası tanzim edilir.

(2) İHA1 sınıfındaki İHA‟ları kullanacak İHA1 sınıfı pilotlar için SHGM tarafından İHA pilot lisansı düzenlenmez. Bu kişilerin 5 yıl süreli geçerli olacak sertifikaları, Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş Özel Yetkili İHA Uçuş Eğitim Organizasyonları tarafından düzenlenir ve dokümantasyon bu organizasyonda saklanır.

İHA1 (veya ticari amaçla kullanılacak İHA0) sınıfındaki İHA‟ları kullanmaya yönelik sertifikalandırma için;

 1. Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş Özel Yetkili İHA Uçuş Eğitim Organizasyonları tarafından verilecek teorik bilgi eğitimine katılarak başarıyla tamamlamış olmak (Bu eğitimdeki dersler ve eğitmenlerin nitelikleri hakkındaki bilgi için EK 7: İHA Pilot Adaylarına Yönelik Eğitimlere bakınız.);
 2. İHA ve sistemlerinin üreticisinden veya yetkili temsilcisinden en az 6 saat uçuş ve en az 3 saat bakım, onarım eğitimlerini almak;
 3. Fiziksel, mental ve ruhsal iyilik halini gösterir İHA pilotu olur ibareli sağlık raporu almak; ç) Sabıka kaydı olmadığını gösterir arşiv kayıtlı adli sicil belgesini sunmak;
 4. En az 15 yaşında olmak;
 5. ATC kullanılması zorunlu olduğu durumlarda R/T telsizle haberleşme kursunu başarıyla tamamlamış olmak gerekir

İHA pilotu sorumlulukları

MADDE 15 –

(1) İHA ve sistemlerinin pilotu, uçuşun güvenli yürütülmesinden ve uçuşla ilgili idari, mali ve teknik kuralların yerine getirilmesinden sorumludur.

(2) İHA0 sınıfı pilotlar ticari nitelikli uçuş yapamazlar ve sadece kalabalık olmayan bölgelerde eğlence, spor, hobi, dinlenme amaçlı uçuş yapabilirler. Pilotların sertifikaları yenilenmez ve süre bitiminde Madde 14, 1 inci fıkra hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

(3) İHA1 sınıfı pilotlar faydalı yüklerin yasal çerçevede kullanılmasından sorumludur.

 1. İHA pilotları, uçuşla ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğine dair imzaladıkları taahhütü, uçuş izni başvurusu dosyasına eklemek zorundadır.
 2. İHA1 sınıfı pilotların sertifikaları yenilenmez ve süre bitiminde Madde 14, 2 nci fıkra hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

Yayınlanan taslağa ulaşmak için tıklayınız.

Leave a comment